ดวง

ราศีมีเกณฑ์ ถู ก รางวัล ให ญ่ รับเงินแสน เงินล้าน เป็นเศร ษ ฐีใหม่ป้ายแดง

ขอนำผลงานการทำนาย ๑วงชะตา 12 ราศี ปีพ.ศ.2563 เป็นงานทำนายประจำปีครั้งสุดท้ายของ หมอทรัพย์ สวนพลู คอลัมนิสต์ขวัญใจผู้อ่ า นข่าวสด มาเผยแพร่ ณ ที่นี้

๑วงชะตา 12 ราศี การงาน การเงิน ความรัก

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค.
อาลัย หมอทรัพย์ สวนพลู

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ย ากที่จะมีผู้ใดเห็นรอยยิ้มในใบหน้าของท่านสุขหรือทุกข์อย่างไรท่านเก็บไว้ตามลำพัง 

แต่ยังคิดถึงทุกข์สุขของผู้อื่นอยู่บ้าง ทำงานมักคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก หรือเห็นแก่ พวกพ้อง ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับท่านพย าย ามแก้ปัญหาที่สร้าง

ไว้แก่ท่าน แต่ส่วนใหญ่ท่านจะแก้ไขได้เอง มักไม่ยอมรับคำยกย่องสรรเสริญของพวกพ้อง ผู้ที่ออกปากขออะไรจากท่านก็ตามจะไม่ได้รับสมความตั้งใจ

ในปี 2563 นี้ท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ในชีวิตประจำวัน บางเ รื่ อ งก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ บางเ รื่ อ งก็สนุกสนานตลกขบขัน หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง

มีมิตรสหายเป็นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย มีผู้พย าย ามให้ร้ า ยท่านแต่ไม่ได้ผล ประสบความสำเร็จในการประสานสัมพันธ์

คู่ครองของท่านช่วยเหลือกิจการงานเต็มที่ และสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี

จะทำงานที่ต้องใช้วิจารณญาณ จะใช้ความสามารถส่วนตัวแก้ปัญหาสำคัญ ได้ จะเลิกกิจกssมบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การดื่มสุราสูบบุหรี่หรือเล่นการพนัњ เป็นต้น

มีการดูแลรั กษ า๑วงตาให้เป็นผลดียิ่งขึ้น บริวารที่ทำการงานกับท่านอยู่แล้ว จะทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น จะมีบทบาทในสังคมที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

จำนวนหุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็จะมากขึ้นอีกด้วย ความสัมพันธ์ในห มู ่พี่น้องอบอุ่นมั่นคงแข็งแรง

ท่านที่อยู่ในวัยก่อร่ า งสร้างตัว จะมีอุปสรรคข้อขัดข้องเล็ก น้อย เกิດขึ้น อาจจะเกิດจากความเอาแต่ใจของท่านก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็มีผู้ใหญ่ประคับประคองให้ตลอดร อ ด

ฝั่งไปได้ การแสวงหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นไปด้วยความย ากลำบาก ถ้าอาศัยผู้ใหญ่ให้ช่วยวิ่งเต้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี พี่น้องมักไม่ค่อยช่วยเหลือกัน

เว้นแต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยประสานความสามัคคี การทำสัญญาต่าง ไม่ว่าจะลักษณะใด ไม่ได้ผลดี

ท่านที่ดำเนินชีวิตประจำวันโดยปราศจากคู่ครอง จะมีการ ตั ดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลายครั้งถ้าแต่งงานแล้วก็จะราบรื่นขึ้น ท่านที่ทำงานเกี่ยวแก่เครื่องจักรกล ขนาดใหญ่

จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น บริวารมีการทะเลาะวิวาทชิงรักหักสวาทกันเอง พี่ป้าน้าอาจะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างสม่ำเสมอ

ท่านที่ทำงานแบบฟันฝ่ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ตอนนี้มาถึงเวลาของ ท่านแล้ว จะรุ่งเรืองไปอีกนานและไม่มีอาการเจ็ບป่ ว ยหรืออุ บั ติ เห ตุ ที่สำคัญแต่ประการใด

ราศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

ท่านเป็นผู้ที่รักความประสานประสมกลมกลืน รักความสงบไม่ชอบการแตกแยกรุ นแร ง อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ชอบ แต่สามารถสงบระงับจิตใจไว้ได้ ไม่มีปฏิกิริย าอะไรใด ทั้งสิ้น มักรู้เ รื่ อ งราวชีวิตของเพื่อนฝูงและญาติมิตร เป็นผู้ที่มีผู้มาเล่าความลับของเขาให้ท่านฟัง แล้วเกรงว่าท่านจะไปบอกคนอื่นต่อไปอีก มีเพื่อนมาก มักยกย่องบริวารเสมอด้วยตนเอง ใช้เงินทองสิ้นเปลืองมาก ความรู้สึกค่อนข้างช้า

ในปี 2563 นี้มักปลอดภัยจากเหตุการณ์ร้ า ยต่าง แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรั กษ า ควรทำบุญให้ทานการกุศลมาก ควรสวดมนต์ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง

ไม่ควรรับประทานอาหารเรื่อยเปื่อย

ควรคำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเองบ้าง ควรปูที่หลับปัดที่นอนให้ดีอย่าให้มีมดแม ลง ถ้าเข้าหูท่านแล้วจะยุ่งกันใหญ่ ไม่ควรคบหาสมาคมกับคนที่ชอบนิ น ท าผู้อื่น

ผู้ที่ชอบการทุจริตไม่ใช่มิตรที่ดีของท่าน คบค้าสมาคมไปก็จะแตกร้าวกันทีหลัง

ท่านจะรักผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ท่านอาจจะพบเห็นเขามาเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่ได้รัก ต่อมาก็เกิດรักกัน ขึ้นได้

บิดาเป็นผู้มีสง่าราศีได้รับความนับถือจากเพื่อนบ้านเพราะมีความรู้พิเศษเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้
มักแสดงอาการรังเกียจแก่ผู้ที่มีมรรย าทไม่ดีท่านเป็นผู้ได้รับมรดกคุณงามความดีบางอย่างของบิดา สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้โดยสะดวก การพึ่งพาอาศัยผู้อื่น

เป็นไปด้วยความย ากลำบาก การเดินทางไกลไม่ได้รับความสะดวก แต่ท่านก็ไม่ไปไหนไกล

ท่านพึ่งพาญาติมิตรที่เป็นผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชาย จะบริบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ไม่ควรใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ การงานเจริญก้าวหน้า

การงานและการเงินรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ศัตรูไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีก ไม่ควรสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม ทำความดีแก่ ผู้ใดไว้แล้วควรปล่อยเลยตามเลย ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหนัก

ทุกอย่าง เช่น การเข็นหรือยกย้ายของหนัก รูปร่ า งหน้าตาผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

ชีวิตต่อไปนี้ของท่านจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อะไรใด ทั้งสิ้น ความเป็นอยู่สมบูรณ์มั่งคั่งไม่มีอุปสรรค ใด ท่านเองก็มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญอดทน

ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน คู่หมั้นคู่สมรสของท่านมีความเมตตากรุณาแก่บริวารชั้นผู้น้อย อย่างที่เรียกว่าฝนตกทั่วฟ้า

ได้รับความสำเร็จในการผูกมิตรอย่างกว้างขวาง มีชื่อเสียงกว้างขวางออกไปในถิ่นไกล ร่ า งกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

ราศีมิถุน 15 มิ.ย.-15 ก.ค.

ท่านเกิດมาพร้อมด้วยความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม ได้รับการศึกษาเล่าเรียนชั้นสูง มีบิดามารดาเป็นผู้มั่งมี เพื่อนเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง

มีหลักฐานบ้านเรือนเป็นของตนเองมาตั้งแต่เกิດ หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่เคยย ากลำบากในเ รื่ อ งที่อยู่อาศัย ฉลาดในการหาบริวาร มักจะมีชื่อเสียงเพราะบริวารนำมาให้

เช่น ส่งเขาเข้าประกวดแล้วได้เป็นเทพี เป็นต้น มีความอดทนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะล่าช้าสักเพียงใดก็ตาม

ท่านมักถูกสัตว์ร้ า ยต่าง ขบกัดเมื่อยังเด็ก เมื่อทำงานได้แล้วจะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น เพื่อนของท่านก็ใหญ่โตสูงศักดิ์มากขึ้นอีก มีคู่ครองเป็นผู้เฉลียวฉลาด

และมีญาติพี่น้องมาก มีการย้ายที่ทำงานหลายครั้ง แต่ในระยะที่ผ่านมานี้การงานมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น ไม่มีการอพยพเร่ร่อนไปไหนอีกต่อไป

สามารถครองตัวอยู่ตามลำพังได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยญาติมิตรต่าง อีกต่อไป ท่านเองก็อยู่ในความสงบมากขึ้น

สถานภาพของท่านและครอบครัวเป็นไปอย่าง ราบรื่น ท่านกับคู่ครองจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่ก็ตาม ก็มีชีวิตด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข มีการลงทุนด้วยความรอบคอบ

ระมัดs ะวั ง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ชั้นบรรพบุรุษ ญาติมิตรเหินห่างออกไปแต่ท่านกลับมีความสุขสบายยิ่งขึ้น ท่านอายุมากขึ้นญาติมิตรก็น้อยลง

ไม่ค่อยมีปัญหาจากผู้อื่นมากนัก ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เปิดโอกาสให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากนัก

ท่านมีความเป็นอยู่อุ่นหนาฝาคั่งปลอดภัย แม้การเป็นอยู่จะเป็นไปอย่างเปิดเผยก็ตาม ท่านและห มู ่คณะ ของท่านไม่นิยมในการเล่นการพนัњ หรือ เ สี่ ย ง

โชคทางการค้าใด จึงไม่ค่อยมีศัตรูมากนัก บริวารที่จะขอความช่วยเหลือก็เข้าไม่ค่อยถึงท่าน ญาติมิตรที่ยัง มีอยู่ก็เหินห่างกันไปเป็นอันมาก ท่านที่มีบุตรไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม

จะมีความรู้สึกเป็นภาระลดน้อยลง ท่านได้รับผลดีจากการทำงาน การช่วยเหลือผู้อื่นเป็น ไปด้วยดี

ท่านจะได้ลาภเป็นสิ่งของที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป การงานจะมีอุปสรรคบ้างก็เป็นเ รื่ อ งเล็กน้อยแก้ไขได้โดยง่าย ท่านไม่มีความอาลัยอาวรณ์ถึงญาติมิตรที่ห่างเหินกัน

ไป ไม่มีหนี้สินที่สำคัญแต่ประการใด บริวารของท่าน ก็อยู่ในโอวาทอันดี การต่อสู้แข่งขันต่าง ที่มีมาก็จืดจางห่างเหินไปหมด การดำเนินชีวิตของท่านเหมือนอยู่

ในถนนกว้างใหญ่สว่างไสว ผู้ใหญ่เข้าใจและเห็นใจ ท่านโดยตลอด

 

ราศีกรกฎ 16 ก.ค.-16 ส.ค.


อาลัย หมอทรัพย์ สวนพลู
ท่านเป็นผู้ที่มีหลักการในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักการที่เป็นหลักธรรมภายในตัว เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ สามารถแนะแนวทางให้ผู้อื่นที่กำลังหาทางออกไม่พบได้สำเร็จ

มีความรู้ในงานที่ท่านทำอย่างกระจ่างแจ้ง มีความเมตตากรุณาแก่ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อย และเคารพผู้ใหญ่อย่างจริงจัง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

สามารถช่วยเหลือผู้น้อยเท่าที่อำนาจและหน้าที่ในการงานจะอนุโลมได้

ในปี 2563 นี้ท่านมีความคล่องตัวในการทำงานยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า ผู้ที่ร่วมงานกับท่านมีทุกระดับความรู้ความคิดและประสบการณ์

การเงินราบรื่นเป็นปกติไม่มีรายจ่ายพิเศษสิ่งใดที่มากเกินไป ท่านจะเข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยที่มีอยู่แล้ว มักเหินห่างจากการคบหาสมาคมกับญาติมิตร

เพราะท่านจะมุ่งแต่งานเป็นหลัก มีพลานามัยเข้มแข็ง มีการเดินทางไกลเล็กน้อย การงานก้าวหน้า

ท่านติดต่อกับกิจการงานต่าง ด้วยความคล่องตัวอย่างสูง บ้านเรือนมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย บริวารและผู้คนที่อยู่ในบ้านมีความซื่อตรงและแข็งแรงกล้าหาญ

งานบางอย่างที่มีอุปสรรคมาก ท่านมักจะทำเสียเอง จะทำงานมากจนเกินกำลัง กิจการเกี่ยวแก่เรือกสวนไร่นาให้ผลดีอย่างสูง

ผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูคู่แข่งขันของท่านจะโยกย้ายภูมิลำเนา ไม่เผชิญหน้ากับท่านอีกต่อไป ไม่ควรรับเชิญไปในงานรื่นเริงต่าง

ท่านจะสนใจในกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำแข่งเรือ เป็นต้น ชัยชนะทุกเ รื่ อ งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจได้ ท่านมีความเข้มแข็งทั้งกำลังสมองและกำลังกาย

ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการงาน ก็มีส่วนช่วยเหลือท่านอย่างลับ ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลจะเสนองานใหม่ ให้ท่านช่วยรับทำ

การช่วยเหลือร่วมมือกันในทางการงานเข้มแข็งเหนียวแน่นขึ้น จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เมื่อต้องทำงานตามลำพัง

ราศีของท่านมี๑วงจันทร์เป็นใหญ่ครอบครองอยู่ แสงสว่างอันน่าชื่นชมเย็นตาของ๑วงจันทร์ย่อมสาดส่องเข้ามาได้ทั้งในกระท่อมและคฤหาสน์อันมโหฬาร ท่านช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นปากเสียงแทนผู้ย ากไร้ได้ ใช้อำนาจด้วยความระมัดs ะวั ง ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสจิตใจไม่ค่อยขุ่นมัว ร่ า งกายของท่านจึงดูหนุ่มสาวกว่าอายุจริง ทำงานร่วมกับบริวารได้อย่างดี เป็นที่เคารพนับถือของห มู ่ชน

ราศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

ท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อเ รื่ อ งราวต่าง ที่เกิດขึ้น ไม่พูดปดกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งอะไรก็ตาม มีเมตตาจิตต่อญาติมิตรทั้งหลาย และช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น ส่วนตัวท่านเองและพี่น้องของท่านมักพย าย ามช่วยเหลือตัวเองอย่างที่สุด ผู้ที่อ่อนกว่าไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ในทางใด ก็ตามจะได้รับความเมตตาปรานีจากท่านทุกครั้ง มีความกรุณาปรานีสูงกว่าความรู้สึกอื่นใด

ในปี 2563 นี้ท่านจะมีการติดต่อกับญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลมากขึ้น มีผู้พย าย ามช่วยเหลือท่านในเ รื่ อ งการงาน ได้ลาภพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ความเป็นอยู่ของท่าน ต่อไปนี้จะต้องอาศัยเ รื่ อ งย าและอาหาร เพิ่มขึ้น รายได้ค่อนข้างฝืดเคือง แต่ลาภที่ได้เป็นระยะ ช่วยเหลือ ท่านได้มาก ยังมีบริวารที่ภักดีอยู่กับท่าน พอสมควร ส่วนญาติพี่น้องจะเหินห่างไปเรื่อย ท่านมีกิจกssมที่เกี่ยวแก่ความนึกคิดจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อย รู้เ รื่ อ งศาสนาหรือปรัชญาสูงขึ้น

ท่านจะได้ลาภลอยหลายครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ไม่เกี่ยวกับการกู้ยืมและหนี้สินใด มีอำนาจเกิດขึ้นเองในตัวของท่าน เป็นที่เกรงขามของศัตรูห มู ่ภัยพาลต่าง ศัตรูหมดกำลังไปเอง ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตใจเหมือนท่าน การทำงาน

จะช่วยให้ตนเองได้พบความรักคู่ครอง อันเป็นความรักแรกพบ แต่ความรักของท่านก็เป็นสิ่งที่บูชาได้ ไม่ควรมีการสัญญาใด เกี่ยวแก่การเงินผลประโยชน์ต่าง

ความคิดฝันต่าง ของท่านมักเป็นเ รื่ อ งแปลกประหลาด มีจิตใจมุ่งหมายที่จะได้ไปเที่ยวเตร่ตามที่แปลกประหลาดต่าง ความโกรธเคืองและความ มุ่งร้ า ยต่าง ซึ่งมีมาตั้งแต่เด็ก จะทุเลาลงไปมาก จนแทบไม่เหลืออีกเลย ขณะเดียวกันศัตรูคู่แข่งขัน ก็สิ้นกำลังวังชาไปด้วย จะถูกศัตรูโกงเงินอย่างสุภาพเรียบร้อย หรือท่านเป็นผู้ยอมให้เขาโกงเอง ถ้ามุมานะเล่าเรียนวิชาการสิ่งใดจะสำเร็จได้เป็นเวลาย าวนาน แต่สำเร็จแน่

ท่านเป็นผู้ทำคุณแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะเกิດความปีติยินดีแก่ท่านเองอยู่แล้ว ท่านให้อะไรแก่ใครไปเท่าใดก็ตาม จะได้รับกลับคืนมาโดยจำนวนที่เท่ากันอย่างคาดไม่ถึง ในชีวิตของท่านนี้ได้ทำบุญการกุศลเป็นอันมาก เหมือนขุดดินจนพบตาน้ำมีน้ำดื่มน้ำใช้ไปตลอด ความเมตตากรุณาของท่านจะบังเกิດผลสักเพียงใดก็ตาม มักไม่เท่าเทียมกับความรู้สึกภายในที่ท่านมี ท่านเป็นผู้มีธรรมะรั กษ าตัว

 

ราศีกันย์ 17 ก.ย.-16 ต.ค.

ท่านเป็นผู้ที่มีกssมเก่าดี ได้เคยทำบุญทำทานทำการกุศลมามาก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็กิริย ามรรย าทเรียบร้อย มีการงานที่สุจริตทำรายได้ให้พอสมควร แต่จะมั่งมีได้เพราะงานอดิเรก เมื่อร่ำຣวຢแล้วจะไม่ย ากจนลงอีก มีเพื่อนเป็นผู้มีบุญวาสนา ท่านมีเพื่อนดี เพียงคนเดียวเท่ากับมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันคน พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยท่านเป็นอันมาก มีความรอบรู้และรู้รอบ ทำงานได้หลายหน้าที่ ถ้าถูกผู้อื่นซักถามที่พูด ท่านมักโกรธ

ในปี 2563 นี้งานส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเ รื่ อ งเอกสารหนังสือ หรือบันทึกข้อความต่าง ส่วนใหญ่เป็นเ รื่ อ งเก่า ญาติมิตรนำลาภมาให้ท่านเป็นอันมาก มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ชาวราศีนี้ที่เป็นสตรีจะได้บ้านใหม่ที่เป็นเรือนหอ อบอุ่นไปด้วยบริวาร บ้านของท่านไม่ควรให้ผู้อื่นเข้ามาพักอาศัยโดยไม่จำเป็น ท่านควรผูกมิตรกับผู้เกี่ยวข้องทางการงาน ไม่ควรมีศัตรูแม้แต่เพียงคนเดียว

บางท่านชาวราศีนี้จะมีการงานอันสำคัญและใช้เวลาย าวนาน เพราะกระทำร่วมกับผู้ร่วมงานเป็นอันมาก ได้รับค่าตอบแทนสูงและมีชื่อเสียง อุปสรรคที่เหมือนคลื่นใต้น้ำยังมีอยู่บ้าง ถ้าท่านไม่อา ฆ า ตพย าบาทก็จะเลิกแล้วกันไป ในปีใหม่นี้ท่านช่วยเหลือผู้ใดแล้วผู้นั้นได้รับความสำเร็จทุกราย แต่ท่านก็ได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม ส่วนตัวท่านจะได้รับผลดี ไหนก็สุดแท้แต่ผู้ที่ท่านช่วย แต่ส่วนมากท่านได้รับความพอใจไปคนเดียว ควรทำงานทีละเ รื่ อ ง

ในเ รื่ อ งความเป็นอยู่อาศัยของท่านจะมีการเปลี่ยน แปลงบ้างพอสมควร เช่น เวนคืนที่ดินเพื่อทำถนน ถ้าท่านอุปการะส่งเสียบริวารอยู่ ภาระอันหนักหน่วงเช่นนี้จะผ่อนคลายลงไปบ้าง แต่การที่ท่านจะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้นนั้น เช่น การสอบเลื่อนตำแหน่งงาน จะมีความ เป็นไปได้อย่างสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะไรใด ทั้งสิ้น ไม่ควร มีความรู้สึกเป็นปรปักษ์แก่สิ่งแวดล้อมเก่า ภายในบ้านเรือน

ท่านเป็นผู้ที่มีคว ามเชื่ටมั่นในตนเอง เป็นผู้ที่สามารถทำความเคารพผู้อื่นได้ก่อนเสมอ ให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นเสมอกัน ท่านทำงานอะไรก็ตาม ความมั่งมีศรีสุขไม่ได้เกิດจากงานนั้น แต่เกิດจากงานที่ท่านทำเป็นงานอดิเรก ผู้ที่ท่านได้ช่วยเหลือเ รื่ อ งอะไรไว้ก็ตาม แม้ส่วนมากจะมั่งมีศรีสุขก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรท่านได้ แต่เพื่อนคนเดียวที่ดีของท่านจะช่วยท่านได้มากกว่าเพื่อนตั้งร้อยคน จะได้แต่งงานกับคนที่เป็นคู่ครอง

 

ราศีตุล 17 ต.ค.-15 พ.ย.

 

ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงสม่ำเสมอ รักความยุติธรรมและความเป็นธรรม มีจินตนาการอันกว้างขวางย าวไกล มีการพลัดพราก เมื่อโตแล้วมีอาชีพห่างไกลจากบ้าน ไม่ค่อยอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ เป็นที่นับถือของเพื่อนฝูงโดยทั่ว ไป บูชาความรักของตนเองเหนือสิ่งอื่น เมื่อใดเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว จะได้แต่งงานอยู่กินกับคู่ที่ท่านเลือกเอง สามารถปลูกสร้างและรื้อถอนโดยไม่มีความสะเทือนใจอะไรใด ทั้งสิ้น

ในปี 2563 นี้ ท่านจะโชคดีอย่างยิ่งในเ รื่ อ งการเงิน รายได้และผลประโยชน์ต่าง ของหายจะได้คืน ๑วงชะตาอย่างของท่านนี้เชื่อกันว่า แม้ทรัพย์สินของท่านจะถูกโจรผู้ร้ า ยขโมยไปแล้ว ก็จะรีบนำมาคืนโดยเร็วและไม่อธิบายอะไรได ทั้งสิ้นมีเพื่อนที่เป็นเ พ ศ ตรงข้ามมากกว่าเ พ ศ เดียวกัน มีการตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนให้แข็งแรงมั่นคงสง่างามยิ่งขึ้น มีบริวารเป็นผู้รักงานและขยันขันแข็ง ไม่ควรทำสัญญาใด

ท่านที่อายุสมควรแก่การมีคู่ครอง จะได้แต่งงานตามธรรมเนียม มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอวยพรตามประเพณี ได้ของรับไหว้เป็นอันมาก ส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่รัก จะพบปะกันเองในห มู ่เพื่อนฝูงของท่าน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน อาจต้องเดินทางไกลก็ได้ สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงก็คือการได้รับมรดกตกทอด เช่น ได้จากพี่ป้าน้าอาซึ่งอยู่ห่างไกลกัน เป็นต้น โชคดีที่จะเกิດแก่ท่านเป็นพิเศษก็คือ ได้เงินสดหรือเดินทางไปต่างประเทศ

ท่านที่ผ่านพ้นการเล่าเรียนมาแล้ว จะได้งานทำในเร็ว นี้งานที่ท่านต้องทำไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ การเป็นทหารเรือ ตำรวจน้ำ อุทกศาสตร์ ประมงและพาณิชย์นาวี เป็นต้น แม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพในจำพวกเหล่านี้ก็มีความรู้ความชำนาญในเ รื่ อ งเหล่านี้พอสมควร ในปีใหม่นี้ท่านมีโชคดีหลายครั้ง ศัตรูคู่แข่งขันที่ชอบโจมตีใส่ร้ า ยท่านต่าง จะพูดอะไรไม่ออกไปอีกนาน ไม่ควรไกล่เกลี่ยเ รื่ อ งความรักของผู้อื่น

โชคดีอีกประการหนึ่งของท่านก็คือ มีผู้ช่วยเหลือ เข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง บางคนก็มีลาภ มาให้ท่าน โดยไม่มีเหตุผลใด ทั้งสิ้น รายได้หลัก ของท่าน เมื่อเกิດขึ้นแล้วก็จะยั่งยืนต่อไปอีกนาน ศัตรูก็อ่อนแอเจ็ບไข้ได้ป่ ว ยทำอะไรใครไม่ได้มีความรู้ใหม่ เกิດขึ้น เช่น มีความรู้ในเ รื่ อ งธรรมดาของสรรพสิ่งต่าง ซึ่งช่วยไม่ให้ท่านมีความทุกข์ร้อนใด เช่น ปວดฟันแล้วโกรธคนใกล้ชิด เป็นต้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกเ รื่ อ ง

 

ราศีพิจิก 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

 

ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต่าง อย่างมาก ตามตำราเก่า ของโหราศาสตร์ถือว่าราศีพิจิกไม่มีเรือนวินาศ เพราะว่าราศีพิจิกเป็นเรือนที่แปดหรือมรณะของโลก ฉะนั้นราศีพิจิกจึงต า ยแล้วก่อนเกิດ ชาวราศีนี้จะไม่ถึงแก่กssมเพราะสงคราม เป็นผู้ที่เห็นว่าชีวิตของตนไม่ค่อยมีค่าสักเท่าใด เป็นตำรวจลับหรือนักสืบมือฉมังของตำรวจการเงินมีขึ้น ลง ไม่คงที่ แต่มีพอที่จะช่วยเหลือผู้น้อยได้เสมอไป

ในปี 2563 นี้มีโชคดีในการปกครองบังคับบัญชา ผู้น้อย แต่ส่วนตัวท่านเองมักจะมีเหตุโต้แย้งกับผู้ใหญ่บ่อย ได้แก่ บิดาหรือพี่ชายคนโตของคู่สมรส การเป็นอยู่มีขึ้น ลง อย่างคาดไม่ถึง การลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เวลานาน และทุนรอนมาก ไม่ค่อยสำเร็จ ในย ามที่คับขันท่านมักได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีคุณภาพชีวิตสูง ช่วยเหลือไว้ได้ทุกเ รื่ อ ง ญาติมิตรมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอันดี

ท่านที่ในเวลาที่ผ่านมาแล้วมีการอพยพโยกย้ายบ้านเรือนบ่อย ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ความเป็นอยู่จะแข็งแรงขึ้น พี่น้องที่ห่างเหินกันไปจะกลับมาใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนเดิม ได้เครื่องตกแต่งบ้านเรือนอันสวยงามทนทานและมีสง่าราศีเข้าบ้าน บริวารของท่านเป็น ผู้ไม่ค่อยพูด ได้เถียงกับใคร ก็ไม่เป็น ท่านดูแลให้เขาทำงานได้ก็พอ ในอนาคตบ้านของท่านมักมีอะไรแปลก ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลต้นปลายอะไรใด ทั้งสิ้น

ท่านไม่ควรให้มีการขุดบ่อหรือสระในบ้านเรือนของท่าน เพราะจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ตกลงไป บริวารบางคนสบายดีแต่แกล้งทำเป็นไม่สบายบ่อย และอีกไม่นานเขาก็จะเป็นคนปกติเช่นคนทั้งหลาย ไม่ควรหยุดงานโดยไม่จำเป็นบ่อย เพราะจะเสียโอกาสที่ดี จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ได้ด้วยตนเอง หรือมีเพื่อนต่างเ พ ศ เข้ามาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้ท่านจะมีโชคดีครั้งสำคัญอยู่บ้าง

ชีวิตของท่านผ่านเหตุการณ์ต่าง มาอย่างมากมาย จะอยู่ใกล้ชิดห มู ่ชนที่ยกพวกเข้าตะลุมบอนกัน แต่ท่านก็เอาตัวร อ ด มาได้อย่างตลอดปลอดภัย เพราะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมะรั กษ าตัว มีของเล่นเด็ก สำหรับผู้ใหญ่ เช่น ขบวนรถไฟ เป็นต้น ในห้องมักมีตู้ปลาขนาดใหญ่ ท่านมีจิตใจชุ่มฉ่ำเยือกเย็นไม่เป็นพิ ษเป็นภัยแก่ผู้ใด มีผู้นับถือและเชื่อถือท่านตามอัตภาพ ในบ้านของท่านมักมีวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคารพบูชา

ราศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

 

ท่านเป็นสุภาพชนที่เคร่งครัดในศีลธรรม ผู้ใหญ่ของท่านอาจเป็นบุคคลสำคัญของสังคม ท่านจึงมีโอกาสได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกผู้ใหญ่ต่าง เพื่อนของท่านมักจะมีฐานะทางสังคมสูงกว่าท่านเป็นอันมาก ทั้ง ที่ตัวท่านเองก็มีฐานะสูงอยู่แล้วไม่ว่าทางการเงินหรือการงานก็ตาม อาชีพของท่านก็มักจะไม่พ้นในเ รื่ อ งการเงิน เช่น เป็นข้าราชการกระทรวงการคลัง หรือทำงานในธนาคารใหญ่ เป็นต้น

ในปี 2563 นี้ท่านยังเกี่ยวพันกับเ รื่ อ งเก่า ของปีที่ผ่านมาหลายเ รื่ อ ง การส่งเสียน้อง หรือหลานให้เล่าเรียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หรือใกล้จะเป็นความจริงยิ่งขึ้นทุกวัน เข้าพรรษาปีนี้มีโอกาสได้บวชกุลบุตร ด้วยความเต็มใจของท่าน ส่วนคดีถึงโรงถึงศาลท่านเป็นฝ่ายชนะ การสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับผลสำเร็จเต็มที่ ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นด้วย การเดินทางระยะใกล้ ได้พบเห็นสิ่งแปลกประหลาด

ท่านที่ยังไม่เคยมีหรือมีแล้วลาออกไปคือบริวารคน รับใช้ในบ้าน ปีใหม่นี้จะมีบริวารเหล่านี้อุ่นหนาฝาคั่งขึ้น บริวารบางคนมีความรู้ทางการช่าง สามารถแก้ไข เครื่องมือ ที่ชำรุดให้กลับใช้ได้อย่างเดิม ท่านจะได้พบเห็นสิ่งที่ดี หลายเ รื่ อ ง มีผู้ให้เครื่องเรือนที่สวยงามสง่าแก่ท่าน ผู้ที่อาศัยอยู่กับท่านในฐานะบริวารหรืออะไรก็ตามจะได้เป็นเทพีต่าง ตามที่ส่งประกวด ส่วนตัวท่านเองนั้นแม้จะมีโชคลาภประการใดก็ไม่ลืมตัว

ท่านที่มีที่ดินไร่นาสวน จะได้ลาภจากผลิตผลการเกษตรเป็นอันมาก บริวารที่อยู่ห่างไกลจะมารับท่านไปท่องเที่ยวในตำบลที่เขาอยู่ ถ้ามีการเปลี่ยนงานไม่ว่าเหตุใดก็ตามงานใหม่ที่ทำจะมีรายได้สูงขึ้น แต่มีระเบียบวินัยเข้มงวดกวดขันมาก ผู้ที่ท่านเคยสนับสนุนเมื่อเขายังย ากจนอยู่นั้น เมื่อมีฐานะมั่งคั่งร่ำຣวຢขึ้นก็ยังไปมาหาสู่ ขอให้ท่านเชื่อได้ว่าความดียังมีอยู่ในหัวใจคน ท่านจะทดลองทำสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น การสวดมนต์ภาวนาเป็นต้น

ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตที่ผิดหวังหรือสมหวังประการใดก็ตาม โชคดีหรือโชคร้ า ยเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ท่านหวั่นไหวได้ ความมั่งมีศรีสุขที่จะเกิດขึ้นในปีใหม่นี้ไม่ทำให้ท่านลืมตัว ท่านไม่ใช้บริวารที่มีมากขึ้นไปข่มเหงรังแกผู้อื่น ความเจริญรุ่งเรืองของท่านไม่เบียดเบียนทำให้ผู้ใดเดือดร้อน เช่น เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปที่ผู้เกษียณอายุเป็นต้น ท่านจะหายจากอาการเกียจคร้านต่าง โดยไม่มีใครบังคับ มั่งมีแล้วไม่ย ากจน

 

ราศีมังกร 15 ม.ค.-12 ก.พ.

 

ท่านเป็นผู้ที่ญาติมิตรมักจะหาว่ามีความลับสำหรับเพื่อนฝูง บ้านช่องอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยให้ใครรู้จักง่าย แต่เป็นผู้ที่มักมีเพื่อน มาเล่าเ รื่ อ งราวต่าง ให้ฟังโดยมากจนอาจกล่าวได้ว่าท่านรู้ความลับของเพื่อนร่วมงานมากกว่าใคร ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน มากที่สุด ขณะเดียวกันเพื่อน ก็ไม่ค่อยมีใครไว้ใจท่านมากนักเพราะท่านรู้เ รื่ อ งของเขา เมื่ออยู่ในวัยที่มีความรัก จะได้พบความรักที่แท้จริง

ในปี 2563 นี้สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่าง รอบตัวท่าน มักเป็นเหตุให้ท่านสุขุมคัมภีรภาพมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีรายจ่ายสูงส่วนมากเป็นการช่วยเหลือบริวารชั้นผู้น้อย ซึ่งช่วยให้ท่านกับคนเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอันมากจิตใจของท่านจะเปิดรับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนฝูงมากขึ้น ไม่ค่อยมีการติดต่อกับผู้อื่นทางสื่อต่าง เช่น ไม่ตอบจดหมาย ไม่โทรศัพท์ไปหาใคร ไม่ไปงานที่มีการนัดล่วงหน้า

ญาติมิตรของท่านที่ทำงานอาชีพแล้ว จะมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก แม้บางคนจะมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวก็ตาม ท่านก็สามารถแก้ไขให้ผ่อนหนักเป็นเบาไปได้ จะมีโรงหนังโรงละครใกล้บ้านท่าน หรือมีสถานีรถโดยสารต่าง แต่ถ้าโชคไม่ค่อยดีจะมีโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็นเกิດขึ้นด้วย พลานามัยแข็งแรงดี แต่ถ้ารับประทานอาหารไม่ระมัดs ะวั งอาจเกิດอาการท้องเดินได้ ผู้ใหญ่ในที่ทำงานให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่าน

ในปีใหม่นี้ ท่านที่ยังโสดจะมีการแต่งงานกับคน ที่ท่านรัก หรือถ้าท่านแต่งงานแล้วจะมีความรู้สึกเป็นกันเองต่อคู่ครองของท่านมากกว่าแต่ก่อน บางเวลา จะมีความวิตกกังวลห่วงใยคู่ครองของท่านมากกว่า ปกติ ซึ่งเขาก็ไม่ได้เจ็ບไข้เป็นอะไร เ รื่ อ งที่เกี่ยวแก่น้ำ เป็นอุปสรรคแก่การทำงานของท่าน เพื่อนจะนำบุตรหลานของเขามาฝากไว้ที่ท่านเพื่อสะดวกแก่การไป เรียนหรือทำงาน ท่านไม่ควรผูกไมตรีกับเ พ ศ ตรงข้ามที่เป็นคนอื่น

การเดินทางไกลบางครั้งก็ช่วยให้ท่านพบประสบ การณ์ต่าง ที่มีค่า มีความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นมากกว่าแต่ก่อน ไม่ประกาศความรู้ของตนเอง ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ปลอดภัย การดูแลรั กษ าทรัพย์สินและบ้านเรือนของท่านเป็นไปอย่างรอบคอบ รับฟังเ รื่ อ งราวของผู้อื่นเหมือนเป็นเ รื่ อ งของตนเอง อำนาจความเมตตาจิตของท่านคุ้มครองผู้อื่นที่ใกล้ชิดได้ด้วย ไม่มีภยันตรายร้ า ยแรงใด

 

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ.-14 มี.ค.

 

ท่านชาวราศีนี้เป็นผู้ที่ชอบเ รื่ อ งราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ต่าง เป็นผู้ที่สร้างความจริงต่าง อันเหลือเชื่อทิ้งไว้ในโลกของเรานี้ เป็นผู้ที่ชอบฟังและเล่าเ รื่ อ งลึกลับซับซ้อนต่าง ให้ผู้อื่นฟัง บริวารของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้พิเศษบางอย่าง เช่น เชี่ยวชาญในการทำกุญแจผี และแก้ไขเครื่องไฟฟ้าได้พอสมควร ถ้าเคยเป็นผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาก่อน ต่อไปนี้ก็จะมีการประหยัดมากขึ้น จะมีการริเริ่มงานใหม่

ในปี 2563 นี้ท่านจะมีรายจ่ายลดน้อยลงเป็นอันมาก จะสามารถออมเงินสดไว้ได้ก้อนหนึ่ง เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเ รื่ อ งการเงินอีกต่อไป และสามารถให้ญาติมิตรหยิบยืมได้ตามมีตามเกิດ ญาติมิตรที่ติดต่อกับท่านด้วยการไปมาหาสู่ มักจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง มาให้ด้วย เช่น ข้าวสารอาหารแห้งและส้มสูกลูกไม้ เป็นต้น ถ้ายังไม่มีบ้านของตนเองจะได้บ้านที่น่ารักน่าอยู่ และมั่นคงแข็งแรงต่อไป

บริวารคนรับใช้มักจะทะเลาะวิวาทกันเอง การประกวดและแข่งขันต่าง ท่านมักเป็นผู้ชนะ ท่านจะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้เป็นไปโดยสุจริตจะไม่มี ผลร้ า ยอะไรใด ทั้งสิ้น จะไม่ต้องมีความเป็นอยู่ อย่างระแวงภัยด้วย ไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายในการหาโชคลาภ การงานอาจเจริญช้าหน่อย แต่เจริญแล้วก็ เสื่оมย าก ควรเป็นกันเองกับน้อง และบุตรหลาน ของท่าน การทำงานเป็นตัวแทนขององค์กรใหญ่ ควรรอบคอบให้มาก

ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างยิ่ง ความเจริญรุ่งเรืองของท่านจะไม่มีผู้ใดมาทำให้หยุดชะงักลงได้ ท่านทำงานไปตามปกติ สิ่งใดที่ท่านควรได้รับก็จะมาเอง มีปัญญาที่ช่วยให้การงานเจริญขึ้นได้โดยเร็ว อุปสรรคศัตรูต่าง มาไม่ถึงตัวท่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันประสานลูกหลานของเขาที่เป็นเ พ ศ ตรงข้ามให้ได้รู้จักท่าน เพื่อการแต่งงานต่อไป

ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างโลดโผน คุ้นเคยกับความเป็นอยู่ที่สมหวังและผิดหวังเรื่อยมา จนมีประสบการณ์ในเ รื่ อ งเหล่านี้ ท่านจึงไม่ตกใจในการเปลี่ยนแปลงใด ไม่ตื่นเต้นตกใจในความผันแปรของโลกและโชคชะตาเพื่อนมนุษย์ ท่านจะมั่งมีหรือย า กจนก็ไม่มีใครเดาได้ ถึงอย่างไรก็มีเงินใช้จ่ายเสมอ เป็นผู้ที่เชื่อว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม แม้ชีวิตจะตกอยู่ในที่คับขันเพียงใดก็ไม่อยู่ในความอับจนและท่านเป็นผู้ที่ไม่หวงวิชา

 

ราศีมีน 15 มี.ค.-12 เม.ย.

อาลัย หมอทรัพย์ สวนพลู
ท่านเป็นผู้ที่สงวนท่าทีไว้ได้อย่างเรียบร้อย การแสดงความคิดเห็นต่าง ไม่ค่อยปรากฏขึ้น ผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าท่านเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสติปัญญามากนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ในการสงวนท่าทีของท่าน มีความรอบรู้อันรุ่งโรจน์อยู่ภายใน การเล่าเรียนของท่านก็เป็นแต่เพียงปานกลาง แต่ในขณะที่ท่านย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนั้น แก้วมณีจันสว่างไสวในจิตใจของท่าน ได้เริ่มปรากฏให้คนใกล้ชิดเห็นก่อน

ในปี 2563 นี้ ท่านจะมีความสุขสบายเกี่ยวแก่กิจการงานมากขึ้น งานที่ยุติลงในปีที่ผ่านมา กลับรื้อฟื้นขึ้นใหม่เป็นอันมาก นอกจากงานจะทำรายได้ให้ท่านเป็นอันมากแล้ว ยังนำเกียรติยศครั้งมโหฬารให้แก่ท่านด้วย ท่านเป็นผู้ที่บุคคลอื่นเข้าใจได้โดยย ากเพราะความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องของท่านไปอยู่ที่งานทั้งหมด แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ประหลาดใจในอัจฉริยภาพของท่านญาติมิตรที่รู้ก็นับถือท่านมาก

รายได้ของท่านในปีใหม่นี้ ส่วนใหญ่เกิດจากผลงานที่ท่านทำสำเร็จแล้ว เพราะถูกต้องกับรสนิยมของคน และยังมีรายได้ประจำเกิດขึ้นอีกด้วย รายได้ประจำที่เกิດขึ้นใหม่นี้จะยั่งยืนเป็นปี มีเพื่อนเ พ ศ เดียวกันเละต่างเ พ ศ ไปมาหาสู่ จะมีการจัดหาผู้รั กษ าความปลอดภัยในบ้านเรือนให้แก่ท่าน มีบริวารน้อยลงแต่ไว้วางใจได้สนิท อาจมีผู้โกรธเคืองท่านบ้าง ก็เนื่องมาจากการหยิบยืมทรัพย์สินของท่านแล้วไม่ได้

ท่านมีปกติเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ไม่ยอมให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินสดของท่าน เพราะท่านทวงไม่เป็น ท่านเป็นผู้ที่ ช่วยใครแล้วไม่ทอดทิ้งกลางทาง เป็นผู้สม่ำเสมอ ด้วยประการทั้งปวง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ตนเองและพวกพ้องให้สำเร็จด้วยดี ท่านเป็นผู้ที่มี บริวารมาก แต่บริวารมักจะตามท่านไม่ค่อยทัน ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือพวกพ้องพี่น้องตามความ จำเป็น ท่านเคยคาดหมายเหตุการณ์ผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มากนัก

ท่านเป็นผู้ที่ได้รู้จักกับใครแล้วจะไม่ทอดทิ้งเขาไว้ตามลำพัง มีความเสมอต้นเสมอปลายให้แก่ญาติมิตรทั้งหลาย เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นให้สำเร็จสมความประสงค์ได้โดยตรง ท่านเป็นผู้ที่เฉลี่ยวฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่ง จึงอยู่กับคนโง่ไม่ได้นาน เป็นผู้ที่ีมีไมตรีจิตมิตรภาพ อยู่ในใจ และสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อย่างเสมอหน้ากัน ให้โอกาสแก่ผู้อื่นเสมือนให้แก่ตนเอง ท่านเป็นผู้มีโชคลาภอย่างไม่จืดจาง โดยเฉพาะความนิยมของผู้คนที่มีต่อท่านโดยไม่เสื่оมคลาย