ทั่วไป

คาถา เ งิ น ล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวดทุกวันเพิ่มบารมี ตั้งใจให้ดีแล้วจะรว ย

หลวงพ่อเป็นภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในเ รื่ อ งการบำเพ็ญวิปัสสนากssมฐานจนได้วิชามโนยิทธิ (ฤnธิ์ทางใจ) หลังจาก ม ร ณ ภ า พ สังขาลของท่านไม่เน่าเปื่อยอย่างศ พ ของคนทั่วไป และปัจจุบันนี้ได้เก็บรั กษ าไว้ที่ วัดท่าซุง

วันนี้ มีเคล็ดลั บมาบอกสิ่งเดียวที่ ทำและยึดปฏิบัติมาตลอดเวลาที่เป็นทุกข์ คือ การมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญหาต่าง ต่าง ที่เกิ ดขึ้น และสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลที่สุด นั่นคือ การสวดมนต์ภาวนา

พูดกันง่าย ง่าย ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ ปัญญาก็เกิ ด สำคัญกว่านั้น “จิตใจ” เราก็จะแน่วแน่ เข้มแข็ง ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลง ไม่ใช่จะไปกรีดร้อง โวยวาย หรือไปฆ่ าคน นั่นไม่ใช่ทางออก แถมยังกลับสร้างปัญหาให้มากขึ้นด้วย

แล้วปัญหา เ งิ น เ งิ น ทอง ทอง ล่ะ ทำอย่างไรดี มานี่ มาใกล้ ใกล้ จะกระซิบบอกทางลัด บอกวิธีแก้ปัญหาแบ บง่าย ง่าย ให้ลองปฏิบัติ ลองทำกันดู และตั้งใจให้มาก มาก เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ออกตัวไว้คำนึง ถ้าไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา รบกวนข้ามไปเลยค่ะ เพราะนี่คือการสร้างสติปัญญาและสมาธิ เพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ต่าง และปัญหาการ เ งิ น

 

คาถา เ งิ น ล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)


เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็ง พา หา ฤา”

สวดบูชา 9 จบ และอ ธิษฐ านขอให้มี เ งิ น มีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากssมนาย เ ว ร เ รื่ อ งการ เ งิ น ด้วย

ในปัจจุบันพระคาถา เ งิ น ล้านของท่านได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีคว ามเชื่ටกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 3O จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่ง

ถ้าติดขัดการ เ งิ น แบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะ ต า ย เสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 1O8 จบ

คาถาเรียก เ งิ น เข้าบ้าน

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“โอม มหาลาโภ โ ช ค ะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียก เ งิ น เรียกทองเข้าบ้าน จะได้ร่ำຣวຢ

เคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามากมาย ทั้งคนที่ตก ง า น หา ง า น ทำไม่ได้ คนที่เป็น ห นี้ สิน สิ้นหวังในชีวิต หากท่านทำได้ครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้ว รับรองว่าจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม บทสวดมนต์คาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ก็เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ เรามีสติขณะที่เรากำลังเพ่งจิตตอนที่สวดคาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน หรือท่องคาถาอยู่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสวดมนต์นั้นเป็นเพียงกันอ ธิษฐ านจิตให้สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาช่วยเรา แต่หากเรานั้นขี้เกียจ ไม่ยอมทำ ง า น ท่านก็คงไม่ช่วย นะคะ ดังนั้นสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจทำ ง า น ครองชีวิตให้อยู่ในสติและความดีงาม ถถือศีลให้ครบทุกข้อ ปฏิบัติตนให้ดี แล้วจะดีเองค่ะ

เนื้อหาบางส่วนจาก thairath