ทั่วไป

บุญ 3 อย่างนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความ อยากลำ บ าก

นช่วงที่ผลกssมไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้านหันไปทางไหนเจอทางตันหันไปทางไหน…ไม่มีใครเหลียวแลช่วยบุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

บุญแรกคือ บุญจากการกตัญญู กตัญญูใคร?
พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ สำนึกนั้นยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลังคนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภัย วันที่เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส บุญนี้จะพาหลุ๑วงล้อมกssมแม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้จากไปไหนยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดาคอยคุ้มครองหมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเคยช่วยเหลือย ามเราลำบาก อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขาแม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เราร อ ด มาได้ตอบแทนคุณเขา เราจะร อ ด …

บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง
ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเราร อ ด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ ศีล แม้จะอดต า ย จะลำบาก ไหนอย่าผิดศีล ต้องอดทน อดกลั้น อย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง เราต้อง ”ซ่อม”และ “สร้าง” ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ “จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด” ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้อะไรที่เสียไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิกssมและขออโหสิกssม
บ่วงกssมที่รัดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้าไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญคือ เจ้ากssมนายเวร ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด อย่าได้มีเวรกssมต่อกssม

เริ่มที่เราต้องให้อภัย ให้อโหสิกssมก่อน ปลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวร ที่มีทั้งมีชีวิต เป็นวิญญาณอา ฆ า ตตามล้างตามผลาญ ที่มีชีวิตคือ คน สรรพสัตว์ทั้งหลายที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวาร หรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้งท่านเผลอ ท่านสร้างกssมกับเรามันฝังในจิตของเรา บุญและกssมนั้นบันทึกในจิต เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนกssมไม่ได้

ให้อโหสิกssมทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย หลายคนที่ทุกข์ทຮมาน เขารอการปลดปล่อยจากเรา เช่นกัน เราต้องขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวรด้วย ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน

 

3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา
ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่

จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง

ด้วยบุญของเรา ด้วยกssมดีของเรา…

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรั กษ า

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ธ.ธรรมรักษ์