ดวง

ท่านที่เ กิ ด 3 วันนี๊มีแต่จะร ว ยยิ่งขึ้นไป บุญเก่าหนุนนำ

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

อาร มณ์จะขึ้นจะลงบ้าง เห็นอะไรขัดหูขัดตากันไปหน่อย ก็จะอาร มณ์เสี ยสุดท้ายก็เ ค รี ย ดมาก ป ว ดหัวมากทุกเ รื่ อ งແย่ไปหมด

แต่หลังช่วงนี้ไปและมีเกณฑ์ที่ดี ในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงานมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น

แผนชีวิตที่วางเอาไว้ ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค อ ยคุ้มครองช่วยเหลือ ทำบุญบ้างทำทานบ้ าง จะได้มีบ า รมีเยอะขึ้นเ ก็ บโ ช ค ด วงชะตาไว้

ขอให้พ้นเ ค ร า ะ ห์เจอความสุข เงิ นทองในชีวิตสาธุ

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

อย่ า ตั ดสินใจอะไร เร็วเกินเหตุเพราะว่า อาจจะส่งผลเกิ ดเ รื่ อ งเสี ยหายในหน้าที่การงานก็ได้ เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวังหรือเสี ยใจได้

เพราะความใจร้อน อาจจะเกิ ดปั ญ ห าตามมาได้ชะตาชีวิต จะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิงผิ ว ข า วมีบุคลิกดี จะนำความโ ช คดีมาให้

กับคุณแถ มท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการเสี่ย งโ ช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ ที่เร่ข า ยใกล้อนามัยหรือสถานพย าบ าลลองหยิบสักใบ

ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรา งวัลหลักแสน มีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชีมีเงิ นดาวน์รถ หรือเอาไปโปะค่างวดรถหมดหนี้สินได้ หากมีความเ ชื่ อ ในเ รื่ อ งของโ ช ค ชะตา

ตามวันเกิ ดขอให้เ ช ฟ ด ว ง นี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี

ท่านที่เกิ ดวันอังคาร

มีโอกาสจะได้ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่น มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เงิ นหลักล้าน ปลดหนี้สินและมีทรัพย์สินร่ำร ว ย

อาจ เป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ

มีโอกาสจะได้รับข่า วดี จากการลงนามว่าจ้างจะเกิ ดความสำเร็จในการค้าหรือการค้าขายกับชาวต่างชาติ แถ มท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภ

จากการเ สี่ ย ง โ ช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้อย่ าปฎิเสธ ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน